Recycling

Exide Technologies is niet alleen één van de grootste accufabrikanten, maar tevens één van de grootste loodrecyclers ter wereld. Bijna al het materiaal van een loodzuur accu kan gerecycled en hergebruikt worden.

Exide heeft wereldwijd 10 recycling bedrijven:
- 6 in de Verenigde Staten
- 3 in Europa
- 1 in Nieuw Zeeland

Het milieuvriendelijk ophalen en verwerken van oud lood is beslist een van de belangrijkste factoren voor onze klanten. Daarom biedt Exide Technologies een Recycling programma in de verschillende Europese landen. Met dit programma willen we onze klanten helpen:

- Te voldoen aan de Europese wetgeving (de uitvoering van de Battery Directive 2006/66/EC) met betrekking tot het inzamelen, de opslag en het recyclen van gebruikte loodzuur accu's.
- Een positieve bijdrage te leveren aan het milieu dankzij onze samenwerking met geregistreerde partners, ophalers en smelters.
- Een logistieke dienst te bieden aan de eindgebruiker zodat die zijn oude accu kwijt kan.

Om deel te nemen aan ons Recycling programma kunt u contact opnemen met de lokale verkoopkantoren in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Polen, Spanje, Portugal en Scandinavië